werkwijze VP - Ongewenste omgangsvormen

Binnen de werkwijze van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen wordt er onderscheid gemaakt tussen het formele en informele traject.

Naar: Gids voor vertrouwenspersonen
           Ton van Duinhoven