Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Vaak gaan medewerkers op een goede manier met elkaar om en is het prettig om op het werk te zijn. Bij ongewenste omgangsvormen is dat plezier een medewerker ontnomen. We spreken bij ongewenst gedrag over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld/agressie en pesten. De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon bestaan uit:

  • Opvang en begeleiding van klagers (zowel formeel als informeel)
  • Voorlichting en PR
  • Beleidsadvisering en gevraagd en ongevraagd advies.

De gevolgen van ongewenst gedrag kunnen voor de klager ernstig zijn. Een actief beleid om ongewenste omgangsvormen te voorkomen is aan te raden.


Vormen van integriteit schendingen

De drie vormen van integriteit schending met de verschillende vertrouwenspersonen.

Werkwijze VP Ongewenst gedrag

Er zijn verschillende mogelijkheden om ongewenst gedrag op te lossen.

Certificaat


Offerte

Wilt u meer informatie of een offerte. Neem dan vrijblijvend contact op.