Bedrijfsmaatschappelijk werk voor werkgevers

Psychosociale begeleiding

Bij hulpverlening aan individuele medewerkers verliest de bedrijfsmaatschappelijk werker nooit de context uit het oog. Medewerkers functioneren in verschillende contexten, zoals een team en een gezin. Die kunnen zowel ziekmakend als helend zijn. 

Mensen kunnen veel hebben voordat ze klachten ontwikkelen. Vaak zien we een combinatie van klachten, waardoor werk moeilijker wordt of medewerkers uitvallen. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn. Doel is om de draaglast te verminderen en de draagkracht te vergroten.

Als medewerkers verzuimen, dan werken we gezamenlijk aan terugkeer naar de werkplek. Liefst in de eigen functie. 

Consultatie en advies

Als bedrijfsmaatschappelijk werker kan ik gevraagd en ongevraagd advies geven over arbeidssituaties die het individu overstijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een advies over het aanpakken van ziekteverzuim. De organisatie kan ook gebruik maken van mijn expertise in de vorm van een consult over specifieke situaties. Als een organisatie het ziekteverzuim goed onder controle heeft, dan verschuift vaak de focus naar andere problematieken. Dit vertaalt zich vaak van sociaal medische teams naar beleid medisch team.

Team coaching

Naast individuele problemen kunnen er samenwerkingsproblemen en conflicten ontstaan op teamniveau. Ook al heeft u een aparte positie, als leidinggevende maakt u deel uit van het team. U bent onderdeel van het systeem. Teamproblemen kunnen hardnekkig zijn en moeilijk op te lossen door de leidinggevende zelf. Een onafhankelijk derde kan dan een uitkomst zijn. Klik hier voor meer informatie. 

Bedrijfsmaatschappelijk werk als oplossing voor uw bedrijf

Wilt u meer informatie of bedrijfsmaatschappelijk werk of coaching  iets is voor uw organisatie? Of een maatwerk offerte? Neem gerust contact met mij op.