Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het is mijn missie om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en te zorgen dat ze zingeving ervaren in hun functie, zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat en zich blijvend kunnen ontwikkelen. 


Werknemers

Werk is voor de meeste mensen belangrijk. Dan is het niet prettig om maar op halve kracht te kunnen functioneren. Of zelfs uit te vallen. 

Werkgevers

Het belangrijkste kapitaal in veel bedrijven zijn de mensen. Ook medewerkers hebben regelmatig onderhoud nodig om aan de gang te blijven. 

Mijn werkwijze

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een gestructureerd begeleidingsproces, waarbij er gewerkt wordt aan concrete doelen.